استخدام اپراتور ماهر خانم جهت شرکت تولیدی معتبر در تهرانبه اپراتور ماهر خانم با سابقه کار جهت شرکت تولیدی معتبر در تهران محدوده پاکدشت نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط