دلنوشته ای در سوگ آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی«حسین جابری انصاری» معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه در کانال تلگرام خود دلنوشته ای در سوگ آیت