باج گیری سیاه هکر «تلگرام» از دخترساعت24_پلیس پس از یکسری تحقیقات فنی پسرناشناس را که جوانی 21 ساله و اهل مشهد است شناسایی و دستگیر کرد. باج گیری