استخدام بازاریاب دستگاه های کارتخوان بانکی در سطح شهریک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود در قم از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به