استخدام تعدادی بازاریاب در شرکت فارس امین علی در شیرازبه تعدادی خانم بازاریاب جهت پخش غذا با سابقه و با فن بیان بالا و روابط عمومی بالا در