استخدام تعدادی بازاریاب جهت پخش مواد غذایی در قزوینبه تعدادی بازاریاب آقا و خانم با فن بیان خوب و پشتکار بالا جهت پخش مواد غذایی در قزوین نیازمندیم.