استخدام بازاریاب تلفنی خانم به صورت پاره وقتبه بازاریاب تلفنی خانم به صورت پاره وقت با حقوق ثابت و پورسانت در قم نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با