استخدام مدیر بازاریابی باسابقه در شرکت پیمانکاری در تهرانیک شرکت معتبر پیمانکاری جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت