نامه به محیط بانان توسط دانش آموز زواره ایبه گزارش صاحب نیوز به نقل از نگین کویر ، اثرخواهر زهراسلامه زاده ۸ ساله از شهر زواره کلاس دوم