توسعه با سپر و باتومحسین قاسمی در کانال تلگرام خود به مصاحبه حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری در گفتگو با ماهنامه صبح (آذرماه ۱۳۷۵)و بخشی از برنامه