با این ترفند، حضوری مخفی در تلگرام داشته باشیدبا تنظیماتی در تلگرام می توانید حضوری مخفی در این پیام رسان داشته باشید. به گزارش تحلیل ایران ، حتما