اقدام هولناک برادر پس از پخش شدن فیلم خواهرش در یک عروسیرکنا: پسر جوان خواهرش را در برابر دیگران با تیراندازی به قتل رساند اما مادر ادعا می