وب سایت مشرق: ضرغامی در یکی از پست های تلگرام ی اش محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی را سوژه خود قرار داد. عزت الله ضرغامی در