«بسیار سریع و خشن» پاسخ ایران به آمریکا یک رسانه خبری آمریکایی پاسخ تهران به اقدام تروریستی اخیر واشنگتن در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس را “بسیار