استخدام خانم جهت بسته بندی / تبریزخانم ماهر جهت بسته بندی و برش نوقا و ریس نیازمندیم ساعت کاری 9الی 6 عصر مسیر آخر عباسی پشت پارک میخک