تازه ترین اظهارات وزیر درباره فیلترینگ تلگراموزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعیین تکلیف تعرفه های مخابرات در جلسه ای که فردا برگزار می شود خبر داد. به