استخدام فروشنده خانم / تبریزبه یک فروشنده خانم اشنا به برنامه حسابداری جهت کار در مغازه فروش قطعات موبایل نیازمندیم تلفن تماس: 09149125156 ایمیل: amirazarnia5858@gmail.com برای عضویت در