رئیس جمهور خطاب به آمریکا: دست سلیمانی را از بدن قطع کردید پایتان از منطقه قطع خواهد شد رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت خطاب به آمریکایی‌ها گفت: