کسانی که به کار تولید محتوا برای کانال‌های تلگرامی می‌پردازند، همواره دغدغه کپی‌شدن محتواهایشان را دارند. جلوی کپی‌شدن مطالب متنی را که نمی‌توان گرفت اما در مورد سایر