تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده «پسر تلگرامی»رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار وثیقه، آخرین وضعیت رسیدگی به