تلگرام در تلاش برای ارائه ارز دیجیتال مخصوص به خوداین روزها بازار ارزهای دیجیتال رمزپایه داغ داغ است. رشد چشمگیر بیت کوین و رسیدن ارزش این پول به