نقش تلگرام در زلزله تهرانشبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- بزرگ ترین رسانه ایران در جابجایی سریع اطلاعات اپلیکیشن تلگرام بود. نقش تلگرام در زلزله تهران شبکه