تلگرام کانال های غیراخلاقی را فیلتر کردبه گزارش گام نیوز تلگرام طی دیروز و امروز بیش از 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود کرده و