تلگرام کانال های غیر اخلاقی را فیلتر کردبه گزارش تهران پرس ، تلگرام طی دیروز و امروز بیش از 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود