تلگرم می تواند بزرگترین ICO را رقم بزند +اینفوگرافیکتلگرام با ۶۰۰ میلیون دلار فروش توکن به صورت پیش فروش و ۶۰۰ میلیون دلار به صورت عمومی(در ماه مارچ)