اعتراض احمد توکلی به حقوق ۳۵میلیون تومانی یک مقام عالی رتبه دولتیاحمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود روایتی از مسئول دولتی