استخدام تکنسین فنی(مکانیک)در یک شرکت بازرگانی معتبریک شرکت بازرگانی و فروش ماشین آلات دامپروری برای تکمیل کادر پرسنل فنی خود از افراد واجدشرایط در تهران در ردیف شغلی