استخدام تکنسین تاسیسات در شرکت ماموت تلکا در تهراناستخدام ماموت تلکا شرکت ماموت تلکا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به