ارتباط جالب سلفی نمایندگان با موگرینی با یک تست روانشناسی اجتماعی در کانال حسام الدین آشناحسام الدین آشنا با انتشار این تست روانشناسی در کانال تلگرام خود، آن