حاشیه های راهپیمایی روز قدس اصفهان/ تصاویربه گزارش صاحب نیوز به نقل از هنرما راهپیمایی روز قدس امسال در اصفهان برگزار شد و هنرمندان هم در این راهپیمایی