استخدام حسابدار،مدیر فروش،تکنسین تولید در شرکت تولیدی در یزدیک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان یزد، در شهرک صنعتی مهریز از افراد واجد شرایط زیر،