استخدام نیروی خدماتی جهت انجام امور خدماتی،پذیرایی،آشپزی/البرزیک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود در البرز ، از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری