استخدام برنامه نویس خلاق و حرفه ای اندروید در بوشهرشرکت فنی مهندسی و انفورماتیک تجارت پایدار ایرانیان، از افراد واجدشرایط در استان بوشهر در ردیف شغلی زیر دعوت