بهروز کمالیان مدیر گروه امنیتی «آشیانه» است. او که دانش آموخته رشته مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد واحد رودهن است، از 17 سالگی و پیش از تحصیل