داعشی ها از چه تکنولوژی هایی استفاده می کنند؟شاید برای شما هم سوال شده باشد که داعش چگونه می تواند با این سرعت ویدیویی از عملکرد تروریستی خودش