درخواست پلیس فتا : از تلگرام استفاده نکنیدوقت – رییس پلیس فتا به ایرانیان توصیه کرده است که از تلگرام استفاده نکنند چرا که اطلاعات بارگذاری شده در