از نرم افزار آموزشی داعش تا دردسرهای تلگرام برای آقای وزیرتکذیب ارسال کالا آمازون به ایران ، دوره گردی مفتی های وهابی برای تسلیح تروریستها ، نروم افزار