هزینه تبلیغات در کانال های تلگرامیبا افزایش نفوذ شبکه های اجتماعی در ایران، تبلیغات در کانال های تلگرامی به ابزاری آسان برای کسب درآمد تبدیل شده است. استفاده