داعش در پیام تلگرامی آمریکا را تهدید کرددر پی تصمیم ترامپ علیه قدس اشغالی، داعش با انتشار پیامی در تلگرام در خصوص اجرای عملیات تروریستی در خاک آمریکا