دسترسی نابینایان به پیام رسان تلگرام ممکن شدسه دانشجوی رشته نرم افزار و فناوری اطلاعات با استفاده از یک ایده ابتکاری، برنامه ای به نام ‘blindgram’ طراحی و