دستور بانک مرکزی ترکیه برای تجارت دوجانبه “ریال-لیر” با ایرانپایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: رئیس اتاق صنایع استانبول که اوایل این هفته به