دبیر شورای عالی امنیت ملی مذاکره با فردی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیست حماقت خواند و گفت: دشمنان به این باور رسیده‌اند که