انتقام جویی دوست عاشق در تلگرام / کشف ۱۱ کیلو گرم مواد مخدر در آملفرمانده انتظامی آمل با اشاره به انتقام جویی دوست عاشق در تلگرام افزود: زنی