سودابه امینی، نویسنده در گفتگو با خبرنگار  حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در خصوص کتاب های ای بوک یا الکترونیک گفت: هنوز در کشور ما