ربات های تلگرامی چقدر خطرناک هستند؟شنود اطلاعات شخصی کاربران، جاسوسی پیام ها و دسترسی به موقعیت مکانی یا عکس های گالری از جمله اتهاماتی است که با ورود