به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، روزانه 350 هزار نفر به خانواده تلگرام می پیوندند، هرروز 15 میلیارد پیام بین کاربران تلگرام رد و بدل می