استیضاح شهردار رشت کلید خوردبه گزارش « دیارباران »، استیضاح محمد علی ثابت قدم شهردار رشت در یکصدو پنجاه و یکمین جلسه شورای شهر کلید خورد. شش نفر