روایت هایی جالب از بچه پولدارهای خفن تهرانیک جست و جوی کوتاه در اینستاگرام و تلگرام کافی است؛ یک جست و جوی ساده برای پیداکردن زنان و مردانی