بازداشت مزاحم تلگرامی استاد زنبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سرهنگ جواد جهانشیری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: استاد زن یکی از دانشگاه های