به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از فارس، فردا پنجم اسفند ماه شعب بانک های سراسر کشور فعال خواهند بود. این در حالی است که